Επιχορηγήσεις

Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

Μέτρο 1.6 – Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα (Τεχνολογική Αναβάθμιση)

Καθεστώς 1.5.1: Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.2: Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών

Σχέδιο Επιχορήγησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Επιχορήγησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Mεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Aγροτουρισμού στην Ύπαιθρο

Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας

Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών De Minimis για το σύστημα HACCP για τρόφιμα και ποτά

Σχέδιο Ενίσχυσης της Εργαστηριακής Υποδομής στην Κύπρο

Σχέδιο Μετακίνησης πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισμένες και Κατάλληλες Περιοχές

Σχέδιο ενίσχυσης De Minimis για εφαρμογή συστημάτων ISO 9001:2008,ISO 14001, OHSAS 18001:1999 και HACCP σε ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα και Κέντρα Αναψυχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Comments are closed.