Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μελέτες

Μελέτες Βιωσιμότητας Τεχνοοικονομικές Μελέτες Επιχειρησιακά Σχέδια Μελέτες Συγχω­νεύσεων Μελέτες Αναδιάρθρωσης Μελέτες Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυνα­μικού ....

Αναδιάρθρωση εταιρειών

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των ταμειακών ροών των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού των εταιρειών καθώς και στην αναδιάρθρωση πιθανού χρέους. Σε συνεργασία με τους μετόχους και τη διοίκηση η Marketmentoro σχεδιάζει κα...

Εξεύρεση συνεργατών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρη­ματικά έργα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της για τεχνολογική, λειτουργική, χρηματοοικονομική και επιστημονική αναβάθμιση. ...

Βιομηχανική Έρευνα

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, η εταιρίας μας παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουνστην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο  την  διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστ...

Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Η Marketmentoro, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας υλοποιώντας πρότυπες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και προσδίδοντας: • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολο­γίας • Εκπρ...

Comments are closed.