Βιομηχανική Έρευνα

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, η εταιρίας μας παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουνστην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο  την  διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η υπηρεσιές βιομηχανικής έρευνας αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.

Η εταιρία μας, εκτός των παραπάνω, εξειδικεύεται στην εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημά­των. Επιπλεόν, στις υπηρεσίες βιομηχανικής έρευνας περιλαμβάνεται η αναζήτηση μεθόδων μεταφοράς προηγμένης έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας με στοιχεία καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, η εταρία μας καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Αυτοματοποίηση Παραγωγικών Κλάδων
  • Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενημέρωσης.
  • Διεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, ίνες, δέρμα, χαρτί, κ.ά.).
  • Αγροβιομηχανική, Δασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιμα, Ποτά.
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας.
  • Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές.
  • Ιατρική, Φάρμακα, Διαγνωστικά.

Comments are closed.

retro jordans for sale, cheap jordans, cheap foamposites, cheap nfl jerseys, Cheap jordans, cheap foamposites for sale, nfl jerseys for sale, cheap jordans for sale, Cheap foamposites for sale, cheap jordans free shiping, cheap air jordans,