Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ετοιμασία και τον συντονισμό των προτάσεων Επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την  υποβολή των προτάσεων Υποστήριξη στον εντοπισμό και επιλογή εταίρων, καθώς και στην εξασφάλιση των δικ...

Εθνικά Προγράμματα

Η Marketmentoro προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και τραπεζικών δανείων αλλά και στην παρακολούθηση και ...

Comments are closed.