Νέο έργο από το πρόγραμμα ERASMUS+ Βελτιώνοντας τη γνώση και τη χρήση των διαθέσιμων και αναγκαίων υποδομών πειραματικών δοκιμών (testbeds) στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Ένα ακόμα καινοτόμο έργο έρχεται να υλοποιηθεί στην Κύπρο μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS+ και την συνεργασία της Marketmentoro Ltd, του Krinova Science Park, το Lund University (Σουηδία), του επιστημονικού Πάρκου AULA DEI (Ισπανία) και του ιδιαίτερα καινοτόμου εκκολαπτηρίου νεοφυών επιχειρήσεων Skylab του Πολυτεχνείου DTU της Κοπενγχάγης (Δανία).

Οι τέσσερεις φορείς, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, έχουν αναγνωρίσει το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της διατροφής, οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν μια καινοτόμα ιδεά αλλά αδυνατούν να το δικό τους τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και την απαραίτητη πρόσβαση σε δοκιμαστικά περιβάλλοντα (testbeds).

Την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι σύμβουλοι/μεντορες, οι οποίοι χρειάζεται να έχουν την γνώση της ύπαρξης των εργαστηρίων και των υποδομών για τις απαραίτηρες δοκιμές  στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας έτσι ώστε με την σειρά τους να βοηθήσουν τις εταιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους συμβούλους, μέντορες, business designers, τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων να αποκτήσουν άμεση γνώση των αναγκαίων και των διαθέσιμων υποδομών πειραματικών δοκιμών (testbeds).

Στα πλαίσια του έργου, οι τέσσερεις φορείς στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού προγράμματος μάθησης (e-learning) προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις δοκιμαστικές υποδομές/πλατφόρμες (testbeds), τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις υποδομές καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων.

Το έργο πρεσβεύει στη βελτίωση γνώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βοηθώντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων διεργασιών και προϊοντων τροφίμων καθώς  και στη δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης ως εργαλεία ανάπτυξης της επιχειρηματικής υπόστασης των οργανισμών που θα συμμετάσχουν.

Το έργο απευθύνεται τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και σε startups , Εκκολαπτήρια, Επιστημονικά πάρκα (Science Parks) και συμβούλους επειχειρηματικού σχεδιασμού, μέντορες και  Business Developers, έχοντας ως τελικό στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ KA2

Ημερομηνία έναρξης 01/9/2019 – Ημερομηνία λήξης  31/8/2022

This entry was posted in Γενικά Νέα. Bookmark the permalink.

Comments are closed.