Ευρωπαϊκά Έργα

eu_erasmus

Αmplifying the knowledge and use of testbeds (AKUT) – Βελτιώνοντας τη γνώση και τη χρήση των διαθέσιμων και αναγκαίων υποδομών πειραματικών δοκιμών (testbeds) στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Ένα ακόμα καινοτόμο έργο έρχεται να υλοποιηθεί στην Κύπρο μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS+ και την συνεργασία της Marketmentoro Ltd, του Krinova Science Park, το Lund University (Σουηδία), του επιστημονικού Πάρκου AULA DEI (Ισπανία) και του ιδιαίτερα καινοτόμου εκκολαπτηρίου νεοφυών επιχειρήσεων Skylab του Πολυτεχνείου DTU της Κοπενγχάγης (Δανία).

Οι τέσσερεις φορείς, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, έχουν αναγνωρίσει το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της διατροφής, οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν μια καινοτόμα ιδεά αλλά αδυνατούν να το δικό τους τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και την απαραίτητη πρόσβαση σε δοκιμαστικά περιβάλλοντα (testbeds).

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους συμβούλους, μέντορες, business designers, τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων να αποκτήσουν άμεση γνώση των αναγκαίων και των διαθέσιμων υποδομών πειραματικών δοκιμών (testbeds).

Στα πλαίσια του έργου, οι τέσσερεις φορείς στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού προγράμματος μάθησης (e-learning) προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις δοκιμαστικές υποδομές/πλατφόρμες (testbeds), τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις υποδομές καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων.

Το έργο πρεσβεύει στη βελτίωση γνώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βοηθώντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων διεργασιών και προϊοντων τροφίμων καθώς  και στη δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης ως εργαλεία ανάπτυξης της επιχειρηματικής υπόστασης των οργανισμών που θα συμμετάσχουν.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ KA2

Ημερομηνία έναρξης 01/9/2019 – Ημερομηνία λήξης  31/8/2022

 

 

ECODESforFOOD+ Oλιστική επιμόρφωση στον οικολογικό σχεδιασμό συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων προς στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη συσκευασία αγροδιατροφικών προϊόντων????????

http://ecodes4food.com

Το EcoDESforFOOD είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποτελεί μέρος του προγράμματος «Καινοτομία και συνεργασία για την ανάπτυξη καλών πρακτικών» του Erasmus+. Το έργο αυτό αποσκοπεί στη ανάπτυξη εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη συσκευασία στη βιομηχανία τροφίμων με διεπιστημονική προσέγγιση που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και της συσκευασίας τους.

Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες από διάφορους τομείς όπως μηχανικούς βιομηχανικού σχεδιασμού και γραφίστες, διευθυντές μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συσκευασία και το μάρκετινγκ γεωργικών ειδών διατροφής.

eu_erasmus

 

Ημερομηνία έναρξης 1/10/2015- Ημερομηνία Λήξης 30/9/1017

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ KA2

 

NARA- Βέλτιστες πρακτικές για κατάρτιση νέων Γεωργών στην αειφόρο γεωργία και στην διαχείριση φρούτων και λαχανικών μετά την συγκομιδή .

NARA00.Vector.CMYK

Ο κύριος στόχος του έργου NARA είναι να βελτιώσει τις επαγγελματικές τεχνικές και δεξιότητες των νέων γεωργών στην Ευρώπη μέσα από την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης σε έξι βασικούς τομείς:
• Ασφάλεια των τροφίμων
• Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή
• Εμπορευματοποίηση και την υλικοτεχνική υποδομή
• Το εδάφους, Το νερό, Τα παραπροϊόντα
• Συσκευασία
• Επιχειρηματική αξιοποιήση και εκμετάλλευση.
Το έργο πρεσβεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης η οποία θα προσφέρει διαδραστική μάθηση σε όλες τις παραπάνω θεματικές ενότητες, βασισμένη στις ανάγκες των νέων γεωργών, στις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη τη δεδομένη στιγμή. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα μπορεί να παρακολουθείται εξ’αποστάσεως και οι επιτυχώς συμπληρώσαντες τις θεματικές ενότητες θα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Η πλατφόρμα e-learning που θα αναπτυχθεί θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για τη βελτίωση διάφορων πτυχών της γεωργικής δραστηριότητας των νέων γεωργών και όπως ζητήματα για τις μεθόδους διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων, την Ανάλυση Συστημάτων Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), την Νομοθεσία σχετικά με την τυποποίηση, τις ποιτικές προδιαγραφές και τις Κοινοτικές πιστοποιήσεις ποιότητας ει μια πλήρη επισκόπηση των βασικών πτυχών πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τομέα της Ασφάλειας των Τροφίμων.
Η Θεματική Εφαρμογές μετα-Συγκομηδής θα παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων και πιο σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της μετά συγκομιδής στον τομέα των φρούτων και λαχανικών με ιδιαίτερα θέματα όπως οι τεχνολογίες οι οποίες αυξάνουν το χρόνο ζωής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων για χερσαία και αέρια ψύξη κατά τη μεταφορά των οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Οι Βέλτιστες Πρακτικές στην γεωργία περιγράφουν τον καλύτερο χειρισμό και τη διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων στον τομέα για τη βελτιστοποίηση των πόρων του εδάφους, του νερού και τη χρήση των παραπροϊόντων και για όλες τις κρίσιμες πτυχές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των πόρων και την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Οι θεματικές για τη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,την υλικοτεχνική οργάνωση και το μάρκετινγκ θα περιλαμβάνουν τις βέλτιστες και τελευταίες εξελίξει για τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών και τεχνικών συσκευασίας οπωροκηπευτικών προϊόντων από την άποψη των ανανεώσιμων πρώτων υλών και πρόσθετων για τη συσκευασία, την διάρκεια ζωής του προϊόντος, τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών, τη νομοθεσία, τη διαχείριση των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τέλος, η θεματική ενότητα της κατάρτισης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας – ίδρυσης-λειτουργίας και διαχείρισης- και η δημιουργία καινοτόμων, επιτυχημένων και βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων θα παρέχει τα βασικά εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που συνδέονται με το γεωργικό τομέα.

Ημερομηνία έναρξης 1/1/2015- Ημερομηνία Λήξης 30/9/1016

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ KA2

eu_erasmus

 

Εκπαίδευση στην χρήση εναλλακτικών πηγών και σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βιοαερίου

Εκπαίδευση στην χρήση εναλλακτικών πηγών και σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βιοαερίου


Εκπαίδευση στην χρήση εναλλακτικών πηγών και σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βιοαερίουwww.delosproject.eu

Αυτό το έργο στοχεύει να προωθήσει τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης των γεωργικών αποβλήτων (π.χ. από την επεξεργασία της ελιάς, την τυροκομία, την κτηνοτροφία) ως μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Η αναερόβια χώνευση μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στην επεξεργασία αποβλήτων παράγοντας παράλληλα ενέργεια και προσφέροντας ασφαλή για το περιβάλλον υποπροϊόντα (κομπόστ, αρδευτικά ύδατα). Παρά το γεγονός ότι η αναερόβια χώνευση αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ότι αφορά τον καθαρισμό λυμάτων και την αναερόβια επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων, δε χρησιμοποιείται ακόμα ευρέως.

Ο σκοπός του έργου, λοιπόν, είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της απόρριψης των γεωργικών αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά με τα οφέλη της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Η διαδικασία αυτή προβάλλεται ως λύση και για το ευρύ κοινό (μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους. άλλους επιστήμονες) καθώς επίσης και για όσους ενδιαφερόμενους μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη γνώση. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την ενδεχόμενη εφαρμογή της καινοτόμου μεθοδολογίας σε συνεργασία με πιθανούς επενδυτές. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι το ευρύ κοινό, οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι, οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και οι πιθανοί επενδυτές. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων (των υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία, της κοπριάς των ζώων κτηνοτροφίας, του ορού από το γάλα) και στην προώθηση της προτεινόμενης τεχνολογίας της αναερόβιας συγχώνευσης.

Συνοψίζοντας, το έργο αυτό στοχεύει να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πάνω στο αντικείμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, προσφέροντας ολοκληρωμένο και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς επίσης και ένα ψηφιακό εργαλείο που θα διευκολύνει την πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Ημερομηνία Έναρξης: 1/10/2013 Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2015

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Leonardo Da Vinci και της Σύμβασης Χορηγίας n° 2013-1-ES1-LEO05-68066.

 

“Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMposites with enhanced properties for use in high-strength applications”
  
“Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMposites with enhanced properties for use in high-strength applications”

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) προωθεί τη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων, φορέων και οργανισμών του Ευρωπαϊκού χώρου που παρέχουν επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και την ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Στα πλαίσια του προγράμματος, επιχορηγούνται σχέδια κινητικότητας και συνεργασίας καθώς και δραστηριότητες κατάρτισης που πραγματοποιούνται στις 31 συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, και στη Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτεστάιν και Τουρκία.

Διάρκεια: 1/10/2011 – 30/9/2013

Comments are closed.