Εξεύρεση συνεργατών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρη­ματικά έργα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της για τεχνολογική, λειτουργική, χρηματοοικονομική και επιστημονική αναβάθμιση.

Comments are closed.