Βιομηχανική Έρευνα

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, η εταιρίας μας παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουνστην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο  την  διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η υπηρεσιές βιομηχανικής έρευνας αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.

Η εταιρία μας, εκτός των παραπάνω, εξειδικεύεται στην εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημά­των. Επιπλεόν, στις υπηρεσίες βιομηχανικής έρευνας περιλαμβάνεται η αναζήτηση μεθόδων μεταφοράς προηγμένης έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας με στοιχεία καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, η εταρία μας καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Αυτοματοποίηση Παραγωγικών Κλάδων
  • Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενημέρωσης.
  • Διεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, ίνες, δέρμα, χαρτί, κ.ά.).
  • Αγροβιομηχανική, Δασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιμα, Ποτά.
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας.
  • Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές.
  • Ιατρική, Φάρμακα, Διαγνωστικά.

Comments are closed.