Αναδιάρθρωση εταιρειών

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των ταμειακών ροών των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού των εταιρειών καθώς και στην αναδιάρθρωση πιθανού χρέους.

Σε συνεργασία με τους μετόχους και τη διοίκηση η Marketmentoro σχεδιάζει και υλοποιεί τις απαραίτητες δράσεις αναδιάρθρωσης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά την εικόνα της επιχείρησης σε λειτουργικό, οργανωτικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες μας δεν αφορούν μόνο εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις και να προετοιμαστούν κατάλληλα, ειδικά στην παρούσα κατάσταση αβεβαιότητας στην εθνική και διεθνή αγορά.

Η γνώση, η εμπειρία και οι ικανότητες της εταιρείας μας σε στρατηγικά, χρηματοοικονομικά, και λειτουργικά θέματα επιτυγχάνουν τον εντοπισμό των εταιρικών αναγκών και την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων δράσης με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την ορθή διαχείριση του κόστους και των πόρων, την βελτίωση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και των ταμειακών ροών καθώς και τη γενικότερη εξυγίανσή της εκάστοτε εταιρίας.

Στόχο της Marketmentoro αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων προκειμένου να μετατραπούν σε κέρδος με παράλληλη αύξηση της ρευστότητας.

 

Comments are closed.