Εκπαίδευση

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποί­ηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την ορθή εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά θέ­ματα.

Οι θεματικές μας ενότητες:
ISO 9001 – Πιστοποίηση Ποιότητας
ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
EMAS – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου
ISO 22000- Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων
ISO 18001 – Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.
Αναδιάρθρωση εταιριών
Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Comments are closed.