Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  • Ετοιμασία και τον συντονισμό των προτάσεων
  • Επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την  υποβολή των προτάσεων
  • Υποστήριξη στον εντοπισμό και επιλογή εταίρων, καθώς και στην εξασφάλιση των δικαιολογητικών που τους αφορούν
  • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των επιμέρους ενεργειών που θα περιληφθούν σε κάθε πρόταση για επιχορήγηση.
  • Ευθύνη για την τακτική επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή του προγράμματος για επίλυση αποριών και συλλογή πληροφοριών.
  • Επιμέλεια του τελικού φακέλου υποβολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα.

Υπηρεσίες διαχείρισης έργου

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης (υποβολή εκθέσεων προόδου, δικαιολογητικών,παραστατικών και άλλων εγγράφων, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, προετοιμασία συναντήσεων και επιθεωρήσεων κλπ.) σε περίπτωση που η πρόταση είναι επιτυχής και μέχρι το πέρας του εκάστοτε έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Comments are closed.